Tag Archives: war

A 41 year late message

A 41 year late message

Greek follows 20 Temmuz 1974 günü Kıbrıs Türk toplumu gelenlerin kurtuluşu, özgürlüğü ve adaleti getireceğine inanıyordu. Olayların hemen ardından sıcağı sıcağına yapılanlarla yüzleşmek mümkün değildi. Hınç ve öfke, aklın ve duygudaşlığın yerine geçmişti. 41 yıl sonra adaletsizlikten dem vuranların daha büyük bir adaletsizliğe sebep olacağını, özgürlük isterken tutsaklık, kurtuluş isterken tahakkümün egemen olacağını o günlerde

Top